Naděje Zambii

Vznik Občanského sdružení Naděje Zambii

Občanské sdružení Naděje Zambii vzniklo z projektu Adopce na dálku, který založila Marcela Suchánková spolu s Mercy Mbuzi na jaře roku 2006. Díky velkému zájmu lidí pomáhat, se projekt postupně rozrůstal a z původních 16-ti dětí v roce 2006 se adopce rozšířila na 138 dětí v roce 2009.
Během tří let proběhly akce na podporu dětí v Monze, kde začaly Marcele pomáhat Lucie Šumová a Martina Pleskačová. Pomáhaly s pořádáním besed, aukcí darovaných předmětů, dobročinné burzy a charitativního plesu. Z peněz získaných na akcích se pokryly náklady na Vánoční besídky pro děti a také část nákladů spojených s adopcí.
Na podzim roku 2009 vznikl nápad založit občanské sdružení, které by v adopci na dálku pokračovalo. Netrvalo dlouho a po sepsání stanov Ministerstvo odsouhlasilo záměr vzniku občanského sdružení Naděje Zambii.
Naděje Zambii o.s. oficiálně vzniklo 17.prosince 2009 a jeho zakladatelkami jsou Marcela Suchánková, Martina Pleskačová a Lucie Šumová. Nyní Naděje Zambii umožňuje studium 138-mi dětem ve školce, základních a středních školách. Sponzoři (adoptivní rodiče) platí školné na rok, ze kterého se platí školní uniforma, školní pomůcky a poplatek škole (studium v Zambii je zpoplatněné). Celá částka, kterou platí sponzor je určena dítěti, čímž se Naděje Zambii odlišuje od ostatních organizací zajištujících adopci dětí na dálku. Náklady spojené s adopcí se pokrývají pořádáním dobročinných akcí, získáváním sponzorských darů a grantů.Naděje Zambii (2019)