Naděje Zambii

Jak se můžete zapojit?

Chcete pomoci našemu občanskému sdružení a tím i sirotkům v Zambii? Takové lidi u nás vítáme!

Jak nám můžete pomoci:

1) Finančními dary
2) Věcnými dary (pro sirotky či věcný dar do tomboly charitativního plesu či aukce)
3) Dobrovolnická činnost:
Pomoc při dobročinných akcí (přípravy, hostesky)
Vystoupení na charitativních akcí (př. Charitativní ples, koncert,aukce)
Můžete uspořádat „Sbírku pro Afriku“ ve vaší práci nebo škole
Pomoc při zajištění občerstvení na charitativní akce

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte! adopcemonze@yahoo.com


Naděje Zambii (2019)